ZM "Silesia" S.A.                        Energomontaż                   Arcelor Mittal Refractories           Polimex Mostostal S.A.
              w Katowicach                     Świętochłowice Sp. z o.o.                      Sp. z o.o.                                           Siedlce

       PTC Piecoserwis Sp z o.o.            ZEC S.A. Katowice                           HTI Sp. z o.o.